Formularze zgłoszenia szkody

Nasze biuro podróży Żywieckie Centrum Turystyki i Kultury posiada gwarancję ubezpieczeniową w AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Prosimy naszych Klientów aby pamiętali numer telefonu do CENTRUM ALARMOWEGO Inter Partner Assistance

tel. +48 22 575 90 80

fax. +48 22 575 90 82

 

Inter Partner Assistance wprowadziła możliwość zgłaszania szkód mailowo, co stanowi  znaczne ułatwienie dla Klientów naszego biura podróży. Na nw. adresy można wysyłać wszystkie dokumenty (raporty, druki zgłoszenia szkody itp.). Jedynie rachunki i paragony będą potrzebne w oryginale więc należy je dodatkowo wysłać pocztą.

- Dla spraw Assistance: medical@ipa.com.pl

- Dla spraw Likwidacyjnych (wszystkie ryzyka): likwidacja@ipa.com.pl

Poniżej znajdują się formularze zgłoszenia szkody, które należy wypełnić i podpisane odesłać na adres siedziby AXA Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00 - 867 Warszawa.

 

Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

Insurance Claim Form

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu sprzętu sportowego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży z biletu lotniczego

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

Dokumenty opublikowane są w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader wersja co najmniej 6.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat

 

Żywieckie Centrum Turystyki i Kultury życzy Państwu udanych i bezpiecznych wakacji!